Novi osmijeh u jednom danu

dd

Implantološko protetska rehabilitacija u jednom danu sve više postaje trend u suvremenoj stomatološkoj praksi. Ovakvu terapiju je moguće provesti uz suvremene dijagnostičke postupke i kvalitetno educirano osoblje.

Za rehabilitaciju čeljusti koriste se četiri implantata – dva implantata u prednjoj regiji i dva bočna implantata. Ono što ovaj koncept čini izuzetno praktičnim je da pacijent isti dan, neposredno nakon postavljanja implantata, dobije gotovu protetsku suprastrukturu koja se fiksira vijcimana na implantate i pacijent ne može skinuti jer ostaje pričvršćena u ustima.

Operativni zahvat traje oko 2 sata i provodi se u lokalnoj anesteziji, što omogućava da je cijeli zahvat potpuno bezbolan. Ukoliko je potrebno izvaditi protetski ne iskoristive zube zahvat vadenja se izvodi neposredno prije postavljanja implantata sto omogućava da se zahvat izvede u jednom danu.

Kada operativna faza završi, zubni tehničar izrađuje privremeni rad na osnovu uzetog otiska. Privremeni rad pacijent dobiva isti dan kroz 3-4 sata nakon operacije i nosi ga fiksno u ustima 4 do 6 mjeseci zbog perioda cijeljenja i oseointegracije. Kroz period cijeljenja dolazi do kontrakcije mekih tkiva, a kroz period oseointegracije dolazi do srastanja implantata s kosti.

Potom slijedi izrada definitivnog protetskog rada kojeg pacijent trajno nosi fiksiranog u ustima. Što se tiče samog oporavka nakon operacije savjetuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i mirovanje u trajanju cca 2 do 3 dana. Prvi i drugi dan nakon operacije preporuča se upotreba hladnih obloga kako bi se smanjio otok. Nakon 10 dana se skidaju konci. Posebno treba istaknuti pravilno održavanje higijene po uputama stomatologa.

Share: